Besedilo referata pišite v pisavi Times New Roman, velikost 12 in obojestransko poravnano.

Robovi: zgornji rob 25 mm, spodnji rob 20 mm, desni rob 15 mm in levi rob 25 mm.

Razmik med vrsticami naj bo 1,5.

Za pisanje naslovov in podnaslovov uporabljajte za glavni naslov poudarjeno 16 in  za podnaslov poudarjeno 14.

Na prvi strani navedite ime in naslov institucije, od koder prihajate, logotip institucije, ime in priimek avtorja in strokovni naziv. Povzetek (maksimalno do 1000 znakov) in ključne besede (maksimalno do 5) napišite na drugi strani. Besedilo se piše od 3. strani naprej na celo stran, ne puščajte praznega prostora med podnaslovi.

Literaturo in vire navedite kot samostojno poglavje. Posamezne enote virov številčite, navedite jih po abecedi priimkov avtorjev ali naslovov publikacij. Uporabljenih virov ne delite po posameznih vrstah gradiva.

Priloge umestite na konec prispevka, za poglavjem Viri in literatura.

 

Referat pošljite v Word-u in PDF formatu na logisticni.simpozij@sc-celje.si.

Referat naj bo napisan v nacionalnem jeziku in angleškem jeziku ter naj obsega največ 8 strani.

Na simpoziju lahko sodelujoči nastopijo z več referati.

Vsi referati bodo objavljeni v zborniku, ki bo izdan v e-obliki.

Referate bo pregledal nacionalni programski odbor.

Referat udeleženci predstavijo v nacionalnem jeziku ali v angleškem jeziku, kakor se nastopajoči odloči sam.

Prosimo, da:

  • se prijavite za udeležbo na simpoziju kot avtor referata do 31. 03. 2018,
  • referat pošljete do 15. 06. 2018 na e-naslov: logisticni.simpozij@sc-celje.si.