Za aktivne udeležence z referati……………….. 50 EUR (z DDV)

Za udeležence brez referatov……………………50 EUR (z DDV)

Za člane odborov, ravnatelje in direktorje šol…..20 EUR (z DDV)

 

V kotizacijo je vključeno:

  • sodelovanje udeležencev na simpoziju,
  • objava zbornika referatov,
  • gradivo za udeležence,
  • napitki med odmori,
  • strokovna ekskurzija,
  • slavnostna večerja.

Navodilo za plačilo kotizacije boste prejeli na e-naslov plačnika po 31. 08. 2018.