Po prvih mednarodnih poslovnih stikih Šolskega centra Celje s srednjimi šolami s področja Balkana, ki izobražujejo za področje prometa in logistike, se je izoblikovala ideja po strokovnih srečanjih. Prvi simpozij je bil na Ohridu v Makedoniji leta 2010. Tako so dosedanja srečanja povezala strokovnjake iz Makedonije, iz Srbije, s Hrvaške, iz Črne Gore, iz Bosne in Hercegovine ter iz Slovenije. Poudarek simpozija je na odkrivanju novega menedžmenta s področja logistike in prometa ter prenosu novih spoznanj med izobraževalnimi inštitucijami v povezavi z gospodarstvom. Logistika in promet zahtevata nenehne povezave v vseh sferah gospodarskega in s tem tudi družbenega sistema. Z organizacijo takšnih srečanj  vzpostavljamo povezave med izobraževalnimi inštitucijami in gospodarstvom. Izmenjava izkušenj je ključni dejavnik razvoja strokovnosti in znanosti. Pretok blaga in potnikov ne preferencira posameznikov, želi doseči en sam logistični cilj, to je čim hitreje z najnižjimi stroški.