Organizator:


ŠOLSKI CENTER CELJE

Šolski center Celje je s svojim poslanstvom na področju izobraževanja prisoten že  več kot 50 let. Z rastjo inštitucije so se razvijali in uvajali novi izobraževalni programi. Danes v naših šestih šolah izvajamo programe s področja logistike, avtoserviserstva, strojništva, mehatronike, medijske tehnike, gradbeništva, okoljevarstva, kemije, elektrotehnike, računalništva, tekstila, osebnih storitev, imamo gimnazijo in tehniško gimnazijo ter višjo strokovno šolo s programi strojništva, mehatronike, avtoserviserstva in gradbeništva.

Nenehno sledimo potrebam gospodarstva, da skrbimo za kadrovsko bazo novih strokovnjakov. Pogoj, da smo kakovostna šolska inštitucija, je tudi skrb za lasten kadrovski razvoj. To pomeni, da so naši učitelji aktivni na področjih strokovnega izpopolnjevanja. Redno skrbimo, da je strokovno okolje ustrezno informirano, da se sestaja „stroka“ in izmenjuje izkušnje. Smo tudi organizatorji raznih strokovnih srečanj.

Soorganizator:


JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA

Javna agencija RS za varnost prometa je osrednja institucija za varnost prometa. Njeno poslanstvo je prizadevanje za zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem prometu. Agencija izvaja regulatorne, razvojne, strokovne in druge naloge s področja voznikov in vozil, analitsko-raziskovalne naloge, na področju varnosti cestnega prometa, preventive, vzgoje, usposabljanja v cestnem prometu, neodvisno preiskovanje dejavnikov za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom ter strokovne naloge za pripravo in izvedbo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa.