Cilji simpozija:

 1. Povezanost gospodarstva in izobraževanja
 2. Izobraževalni sistemi v državi s poudarkom na izobraževanju s področja prometa in logistike
 3. Izmenjava izkušenj na področju novih tehnologij v prometu in logistiki
 4. Izmenjava izkušenj na področju varnosti v prometu
 1. Trajnostna mobilnost in varstvo okolja
 2. Varnost v prometu
 3. Prometna politika
 4. Prometni sistem
 5. Prometno planiranje
 6. Logistika za gospodarski razvoj
 7. Logistika in industrija 4.0
 8. Logistični sistemi
 9. Oskrbovalne verige
 10. Intermodalni transport
 11. Inteligentni transportni sistemi
 12. Tehnologija logističnih procesov
 13. Logistična infrastruktura
 14. Kvaliteta transportnih in logističnih procesov
 15. Informacijski sistem v transportu in logistiki
 16. Izobraževalni sistemi na področju prometa in logistike
 17. Kakovost v izobraževalnem sistemu
 18. Didaktični pristopi v izobraževanju na področju prometa in logistike